Om oss

STÖRST I SVERIGE INOM TILLVERKNING AV SPECIALVERKTYG

Beros Verktygsslipning är marknadsledande inom omslipning och tillverkning av kundanpassade verktyg för skärande bearbetning. Vi är sedan 40 år en komplett partner och leverantör av högkvalitativa verktyg till bearbetande industrier över hela Sverige.

I den omfattande maskinparken ingår både konventionella maskiner och CNC-styrda maskiner med laddare. Det ger oss möjlighet att tillverka verktyg oavsett serier till konkurrenskraftiga priser.

KVALITET I VARJE DETALJ

Vi har ett utförligt kontrollssystem som säkerställer produktkvaliteten samtidigt som den väl utbyggda logistiken garanterar pålitliga leveranstider. Central oljerening och tempererad kylolja ger förutsättningar för att uppnå det allra bästa resultatet vid slipning och tillverkning.

Beros är certifierat enligt FR2000. FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande.

HELSKÄRPT MILJÖPOLICY

Vår kvalitetspolicy utgår från våra kunders högt ställda krav och varierande behov. De verktyg vi slipar och tillverkar har bästa kvalitet, rätt pris och säkra leveranstider.

Vi har en klart uttalad miljöpolicy för hela kedjan från inköp och tillverkning till avfallshantering. Vi väljer alltid miljövänliga alternativ i den utsträckning det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

HÖG KAPACITET OAVSETT UPPDRAG

Beros Verktygsslipning är marknadsledande inom omslipning och
tillverkning av kundanpassade verktyg för skärande bearbetning.
Vi är sedan 40 år en komplett partner och leverantör av
högkvalitativa  verktyg till bearbetande
industrier över hela Sverige.