Specialverktyg

BYGG ANPASSADE STEGBORR I VÅR KONFIGURATOR

På vår hemsida har vi en egenutvecklad konfigurator där du kan skapa stegborr precis efter dina behov. Du kan begära offert direkt. Du behöver bara skapa ditt stegborr en gång eftersom alla mått sparas.

STÖRST I SVERIGE INOM TILLVERKNING AV SPECIALVERKTYG

Beros Verktygsslipning är marknadsledande inom omslipning och tillverkning av kundanpassade verktyg för skärande bearbetning. Vi är sedan 40 år en komplett partner och leverantör av högkvalitativa verktyg till bearbetande industrier över hela Sverige.

I den omfattande maskinparken ingår både konventionella maskiner och CNC-styrda maskiner med laddare. Det ger oss möjlighet att tillverka verktyg oavsett antal till konkurrenskraftiga priser.

KVALITET I VARJE DETALJ

Vi har ett utförligt kontrollssystem som säkerställer produktkvaliteten samtidigt som den väl utbyggda logistiken garanterar pålitliga leveranstider. Central oljerening och tempererad kylolja ger förutsättningar för att uppnå det allra bästa resultatet vid slipning och tillverkning.

Beros är certifierat enligt FR2000. FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande.

HÖG KAPACITET OAVSETT UPPDRAG

Beros Verktygsslipning är marknadsledande inom omslipning och tillverkning av kundanpassade verktyg för skärande bearbetning. Vi är sedan 40 år en komplett partner och leverantör högkvalitativa  verktyg till bearbetande industrier över hela Sverige.